Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret UnvanıSermayedeki Payı
GrubuTutar (TL)Oranı (%)
Kiler Holding A.Ş.A101,250,000.007.26
Kiler Holding A.Ş.B645,692,138.0146.29
Nahit KilerB1,594,365.360.11
Ümit KilerB1,594,285.650.11
Vahit KilerB1,594,285.650.11
Halka Açık KısımB643,274,925.3346.11
Toplam 1,395,000,000.00100.00